Schooltijden

Alle groepen hebben een 5-daagse schoolweek en hebben iedere dag les van 8.30 tot 14.00 uur.
De bel gaat 5 minuten voor aanvangstijd.