Samenwerkingspartners

Wij hebben een nauwe samenwerking met kinderopvangorganisatie Kibeo (www.kibeo.nl). Door de samenwerking tussen school en opvang ontstaat een doorgaande ontwikkelingslijn.

De volgende samenwerkingspartners komen binnen de school om te werken met leerlingen:

Kinderoefentherapeut Nynke Karreman; na een doorverwijzing van een huisarts.

Ambulant begeleiders die met hun expertise gerichte zorg geven aan leerlingen met een onderwijsarrangement en leerkrachten ondersteunen.

Dyslexiebegeleiding door onderwijszorg Nederland (rpcz ).

Daarnaast wordt o.a. samengewerkt met:

GGD (o.a. middels ondersteuningsteam, screening 5 en 10 jarigen, dit gebeurt op school).

CJG (Centrum voor jeugd en gezin). Van daaruit zijn ook gezinscoaches beschikbaar.

Logopediste Prisma scholengroep Christine Balkenende.

Auris (voor kinderen met spraak/taalproblemen).

Samenwerkingsverband Kind op 1 (voor kinderen met diverse problematieken bijvoorbeeld: motorisch, moeilijk lerend, gedragsproblemen).

Gemeente Borsele.

Het Carrouselteam (Oosterschelde ziekenhuis).

Het RPCZ.

Pi-spello

Intervisiegroepen binnen Prisma scholengroep.

KIBEO

Onze school heeft een samenwerkingsovereenkomst met Kibeo. Zij verzorgen de voorschoolse en naschoolse opvang. Daarnaast is er ook  een peutergroep aanwezig.