Nieuwe ouder(s)

Je kind gaat naar de basisschool: een grote stap! Als ouder wil je een school kiezen die het beste bij je kind past. Welke afwegingen zijn van belang? Denk bijvoorbeeld aan de sfeer in de school, het sociale klimaat en de kwaliteit van het onderwijs.

Zelf sfeer proeven en een kijkje in de klassen nemen geeft de beste indruk van een school. Nieuwe ouders zijn daarom bij ons van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. We plannen deze gesprekken en rondleidingen zoveel mogelijk onder schooltijd, zodat de school ‘in bedrijf’ is.

Uiteraard is uw kind dan ook van harte welkom, het gaat tenslotte om het hem/haar!!

Contact kunt u opnemen met de directeur: Tom Roovers (Tel: 0113-350877) e-mail: donbosco@prisma-scholen.nl

Inschrijven

Uw krijgt de inschrijfformulieren van de directeur mee naar huis en levert deze ingevuld weer in of u krijgt het inschrijfformulier via Kibeo (wannneer uw kind bij ons op de kinderopvang zit).