Groepen

Onze school telt ongeveer 150 leerlingen, deze zijn verdeeld over 8 jaargroepen.

In onze kleutergroepen wordt er gewerkt vanuit beredeneerd aanbod. Dit houdt in dat de hele dag door, op allerlei manieren, de kinderen activiteiten aangeboden krijgen waar de doelen van het kleuteronderwijs bij aanbod komen.

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen lees/taalonderwijs, rekenen, methodisch schrijven, wereldoriëntatie en creatieve vakken. De kinderen werken klassikaal, in groepen of individueel.

Snappet.

Vanaf groep 5 wordt er met rekenen gewerkt via Snappet: rekenen, taal en spelling.

Snappet is een digitaal onderwijsplatform waarmee de kinderen op een eigen chromebook de lesstof verwerken.

In alle groepen besteden we veel aandacht aan ontdekkend en onderzoekend leren om de wereld en zichzelf te leren kennen. Dit doen we met de methode Kleuterlab en Juniorlab.