Ons onderwijs

Het kiezen van een school voor je kind(eren) is belangrijk en niet altijd gemakkelijk.  Op deze website en in onze schoolgids beschrijven wij wat we belangrijk vinden. We geven aan vanuit welke missie en visie wij werken en wat je van ons mag verwachten.

Waarom zou je voor basisschool Don Bosco kiezen?

  • Een warm en veilig pedagogisch klimaat.
  • Een middelgrote school (ongeveer 150 leerlingen), dus persoonlijk, toegankelijk (en gezellig!).
  • Open katholieke school waar kinderen ook leren respect te hebben voor mensen met andere opvattingen en geloofsovertuigingen.
  • Veel aandacht voor basisvaardigheden.
  • Aandacht voor afstemming op het eigen niveau van kinderen.
  • Verrijking voor meer- en hoogbegaafde kinderen binnen de groep.
  • Stimuleren van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid (eigenaarschap) van kinderen. Hierbij zetten wij ICT in als middel, bijvoorbeeld door te werken met Snappet bij het vak rekenen.
  • Coöperatieve werkvormen die samenwerking stimuleren.
  • Duidelijke regels, afspraken en structuur die een veilige leeromgeving creëren.
  • Een kindcentrum in ontwikkeling met goede samenwerking met kinderopvang peutergroep en BSO.