Schooltijden

Op school hebben wij een continurooster.De schooltijden zijn voor alle groepen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur.

Vanaf 8.15 uur kunnen de kinderen naar school komen en is er toezicht op het schoolplein.

De schoolbel gaat om 8.25 uur, zodat de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen.