Missie en visie

Binnen het kindcentrum zijn wij een open school met een veilig pedagogisch klimaat waar iedereen welkom is. We handelen vanuit de katholieke traditie en hebben respect voor de ander. 

Wij vinden een doorgaande ontwikkeling van de kinderen belangrijk en werken nauw samen met het kinderdagverblijf, de voor- en naschoolse opvang en met verenigingen binnen het dorp.  

Bij ons onderwijs sluiten we zoveel mogelijk aan bij de verschillen van de kinderen, de beleving, behoeftes en ervaringen.

Wij stimuleren het oplossingsgericht denken, de creativiteit, het samenwerken en de flexibiliteit van de leerlingen, zodat ze zelfstandig en volwaardig kunnen functioneren in de maatschappij. 

Daarnaast hebben wij oog voor de talenten van iedere leerling en bieden een breed onderwijsaanbod op het gebied van sport en spel, kunst en cultuur, ict, wetenschap en techniek. 

Wij leren de kinderen om zelfstandig keuzes te maken en willen dat kinderen vanuit een sterk zelfbeeld, trots op zichzelf kunnen zijn. Dat betekent ook dat we ze leren omgaan met teleurstellingen en hindernissen.