Ouderparticipatie

De grote betrokkenheid van de ouders is een verrijking voor onze school. Tal van activiteiten zijn niet mogelijk zonder de enthousiaste inzet en hulp van onze ouders. In de oudervereniging zitten ouders die de school ondersteunen bij vieringen en diverse andere activiteiten.

Je moet hierbij denken aan activiteiten zoals: Versieren van de school met Sinterklaas en Kerstmis, carnaval, de eindmusical, schoolfruit, hoofdluiscontrole,  schoolfotograaf, Koningsspelen en de verschillende schoolreizen.