Van peuter naar kleuter

Binnen het IKC is een vergaande samenwerking tussen alle medewerkers. De ontwikkeling van alle kinderen wordt gevolgd en het (onderwijs)aanbod sluit aan bij de ontwikkeling van de kinderen. Met toestemming van de ouders worden gegevens van de kinderen van de peutergroep uitgewisseld tussen de pedagogisch medewerkers (van KIBEO) en onze leerkrachten. We werken binnen de school handelingsgericht, dat betekent dat we vooral zoeken naar wat de leerlingen kunnen en daarbij aansluiten in onze lessen. Deze werkwijze streeft naar een goede afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. 

De  samenwerking bestaat uit een peuterplusgroep waarbij de oudste peuters één ochtend met de jongste kleuters werken. Daarbij is pedagogisch medewerker en de leerkracht van groep 1 betrokken. Naast deze wekelijkse ochtend organiseren we gezamenlijke activiteiten waarbij de peuters ook aansluiten.