Relaties

Relaties met andere instanties

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD Zeeland)
Jeugdgezondheidszorg voor 4-19 jarigen
Westwal 37, 4461 CM Goes
tel. 0113-249400 (algemeen)
schoolarts: mevr. F. van Es
jeugdverpleegkundige: mevr. G. de Lange

Gemeente Borsele
Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand
Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand
receptie gemeentehuis: 0113-238383

Leerplichtambtenaar:
dhr. B. van Leerdam
tel. RBL: 0113-249748
e-mail:b.van.leerdam@goes.nl

Inspectie van het onderwijs
e-mail: info@owinsp.nl
website: www.onderwijsinspectie.nl

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch- of fysiek geweld en klachten, beroepen en geschillen:

Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
tel: 070-3861697
e-mail: info@gcbo.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
telefoon 0900 111 3111 (lokaal tarief)
Vragen over het onderwijs via website: www.5010.nl

Externe vetrouwenspersoon:
Elke de Beyer
info@elkedebeyer.nl
06-528 896 86

Schoolbegeleidingsdienst RPCZ (regionaal pedagogisch centrum Zeeland)
Edisonweg 2, 4382 NW Vlissingen
postadres: Postbus 351 4380 AJ Vlissingen
tel. 0118-480800
Onderwijsadviseur Don Boscoschool: Leonie van der Maden

Samenwerkingsverband Kind op 1
Samenwerkingsverband Kind op 1 verzorgt vanaf 1 augustus 2014 passend onderwijs in het primair onderwijs in de regio.
Loketcoördinator: Marian Totté
tel. 0113-22887

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Centrum voor Jeugd en Gezin is onderdeel van het preventieve jeugdbeleid waarbinnen de gemeenten vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning een wettelijke verplichting
hebben gekregen. Het uitgangspunt is dat alle ouders, jeugdigen en kinderen, als zij dat willen, op een centraal, laagdrempelig en herkenbaar punt in de buurt terecht moeten kunnen met alle
mogelijke vragen over opgroeien en opvoeden.

Voor elke vraag hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook kunt u het CJG benaderen. Het CJG zorgt ervoor dat u advies krijgt en als u dat wilt, regelen zij de juiste ondersteuning. Dat kan omdat in het CJG verschillende organisaties samenwerken. Dit zijn de
Jeugdgezondheidszorg van de GGD, Het Maatschappelijk werk (SMWO), Indigo, MEE Zeeland, Leger Des Heils, Allévo, Agathos, St. De Vluchtheuvel en Intervence (voormalig bureau Jeugdzorg). U hoeft dus niet meer te zoeken bij welke instantie u moet zijn. Het
CJG is er voor iedereen, u heeft geen verwijzing nodig en de hulp is gratis. CJG is gevestigd in het gemeentehuis in Heinkenszand.
Stenevate 10
4451 KB Heinkenszand
tel. 0113-238315 (bereikbaar tussen 9.00-16.30 uur, op vrijdag van 9.00 - 12.30 uur)
www.cjgborsele.nl

Veilig Thuis
Het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
tel. 0800-2000

Kibeo
Kibeo biedt binnen het Integraal Kindcentrum, waar ook De Don Boscoschool deel van uitmaakt, kinderopvang voor kinderen in de leeftijd voor 0-13 jaar.
Vestiging Kibeo ‘s-Heerenhoek
Deken Tomaslaan 35
4453AK ‘s-Heerenhoek

Telefoon: 0113-760358
E-mail: kdvdekentomaslaan@kibeo.nl

Kinderdagopvang:
Kibeo zorgt dat ouders hun werk en de zorg voor kinderen goed kunnen combineren door dichtbij vertrouwde, goed verzorgde en leuke kinderopvang te bieden.
Peutergroep:
Peuters van 2 en 3 jaar komen hier ravotten, verven, knutselen, buiten spelen, muziek maken en nog veel meer. Leuk! En uw peuter gaat straks goed voorbereid naar de basisschool.
Voorschoolse opvang:
Kinderen kunnen voor schooltijd spelen of kunnen uitrusten op de bank. Als het tijd is om naar school te gaan, brengt de pedagogisch medewerker uw kind naar school, binnen hetzelfde gebouw.
Naschoolse opvang:
Na schooltijd biedt de buitenschoolse opvang ‘verantwoorde vrije tijd’. Kinderen mogen zelf weten hoe ze hun tijd invullen. Dit kan zijn: even ontspannen, lezen, buiten lekker ravotten etc.
Kantoor Kibeo:
Stationspark 2
4462 DZ Goes
Postadres: Postbus 328, 4460 AS Goes
tel. (0113) 760 250
www.kibeo.nl

Bons
In samenwerking met Bons (Borsele Na School) organiseert De Don boscoschool
Naschoolse Activiteiten’.
De geplande activiteiten van het schooljaar staan weergegeven op de de schoolkalender.
Deze kalender staat ook op de site van Don Bosco.
Er kan ingeschreven worden op de site www.naarbons.nl

Emergis/Ithaka kinder- en jeugdpsychiatrie
Oostmolenweg 79, 4481 PK Goes (Kloetinge)
Kindertelefoon
bereikbaar via 0800-0432 tussen 14-20 uur (gratis)