Profilering

Profilering

 

Wij staan garant voor onderwijs dat kinderen voorbereidt op een steeds veranderende toekomst. Ons onderwijs zorgt ervoor dat kinderen straks als volwassenen bereid en in staat zijn om een actieve bijdrage te leveren aan het vormgeven van een wereld, waarin voor iedereen een menswaardig en zinvol bestaan mogelijk is. Omdat de samenleving in toenemende mate complex is, vergt dit onderwijs waarin, vanuit een veilige basis, de grenzen van de individuele mogelijkheden van kinderen worden opgezocht en waarbinnen kinderen uitgedaagd worden oplossingen te zoeken die wellicht niet meteen voor de hand liggen. De kern van ons onderwijs is dan ook in twee begrippen samen te vatten: verantwoordelijkheid en creativiteit.

 

Wij leren de kinderen kennis en vaardigheden waarvan zij in de toekomst profijt zullen hebben en waarmee zij zich in de toekomst kunnen redden. Denk hierbij aan basisvaardigheden zoals leren rekenen, lezen en taal, maar ook aan leren leren, omgaan met elkaar, leren samenwerken, communiceren, ict vaardigheden en oplossingsgericht en creatief denken. 

Identiteit

De Don Boscoschool is een katholieke basisschool. Alle kinderen nemen deel aan de zaken die met onze identiteit te maken hebben, zoals de dagopening, de schoolvieringen en vieringen van katholieke feesten zoals Kerstmis en Pasen. We staan open voor leerlingen met een andere (godsdienstige) achtergrond.

Vanuit solidariteit en respect voor de medemens wordt actief aandacht besteed aan de levensbeschouwelijke ontwikkeling van alle leerlingen, zodat ze  naar vermogen om kunnen gaan met hun vrijheden en verantwoordelijkheden in onze multiculturele samenleving.