Oudervereniging

De oudervereniging helpt, in samenwerking met het schoolteam, met de organisatie van de verschillende festiviteiten voor de kinderen op school zoals: Kerstmis, Sinterklaasfeest, carnaval, schoolreis, sport- en speldag, schoolfotograaf, Koningsdag enz. De verschillende festiviteiten worden betaald uit de jaarlijkse ouderbijdrage die per kind wordt gevraagd. De (vrijwillige) bijdrage van de ouders wordt benut voor de extra activiteiten.

Eén ouder vertegenwoordigt de oudervereniging bij de school commissievergadering. Behalve deze taak als gesprekspartner heeft de oudervereniging nog andere taken, bijv. bij de ouders de betrokkenheid met de school bevorderen. Ieder jaar is er een financiële verantwoording en andere schriftelijke berichtgeving. De oudervereniging vult zichzelf aan door mensen te benaderen. Ook kan een oproep gedaan worden aan alle ouders zich beschikbaar te stellen voor de oudervereniging. Voor nadere informatie over de oudervereniging, kunt u zich wenden tot de voorzitter of de
andere leden van de oudervereniging.

Samenstelling:
Voorzitter: mevr. P. van der Net
Penningmeester: dhr A. Martens
Overige leden: mevr. M. Boonman, mevr. M. Traas, mevr. V. Remijn, mevr. E. Filius, mevr. M. Vermeulen, mevr M. van de Kreeke, mevr. N. Goense, mevr. Wouts, mevr. M. Jacobs

Namens het team zijn directeur mevr. R. van ’t Westende en mevr. L. Koeman bij deze vergaderingen aanwezig.