Aanmelden leerlingen

Wanneer u als ouder interesse heeft in onze school, kunt u contact opnemen met onze directeur. Er kan dan gelijktijdig een afspraak gemaakt worden om naar school te komen voor een gesprek. Ook krijgt u dan een rondleiding door de school en maakt u kennis met de groep waar uw kind eventueel terecht komt.

Voor contact met de Don Boscoschool:
Directeur: Tom Roovers
tel: 0113-350877
e-mail: troovers@prisma-scholen.nl

Bijzondere situaties:
Het kan voorkomen dat een kind wordt aangemeld waarbij het de vraag is of hij/zij wel binnen onze school kan worden opgevangen. De directie zal dan een advies formuleren en dit voorleggen aan het algemeen Bestuur Prisma scholengroep. Het Algemeen Bestuur beslist. De beslissing kan dus zijn dat een kind niet wordt aangenomen op onze school. Het gaat hier om de keuze tussen regulier basisonderwijs of een andere vorm van onderwijs.