Aanmelden leerlingen

Wij waarderen het zeer dat u als ouders overweegt, of al de keuze hebt gemaakt om uw kind aan te melden op de Don Boscoschool. Wij zien dat als een stuk vertrouwen dat u in ons heeft. We zullen als school onze uiterste best doen dat in ons gestelde vertrouwen meer dan waar te maken.
Er zijn twee soorten aanmeldingen:
- Aanmelding van jongste kleuters (kinderen die 4 jaar worden)
- Tussentijdse aanmeldingen (kinderen die van een andere school komen)
Voor de aanmelding geldt de volgende procedure:
U kunt een afspraak maken met de directeur om kennis te komen maken op school. Als u dat wenst is uw kind hierbij van harte welkom. Er is dan een gesprek en een rondleiding door de school, waardoor u een goed beeld krijgt van het onderwijs op onze school.
U ontvangt onze schoolgids en de jaarkalender en de benodigde formulieren waaronder het aanmeldingsformulier voor de inschrijving van uw kind op de Don Boscoschool.
Wanneer uw kind nog geen vier jaar is, wordt er een afspraak gemaakt wanneer uw afspraak uw kind voor de eerste keer kan komen. Dit kan namelijk vijf maal één dagdeel vóór de vierde verjaardag. Dit gaat in overleg met de groepsleerkracht.
Als het om een tussentijdse verandering van school gaat, bijvoorbeeld door verhuizing, wordt uw kind zo snel mogelijk in de groep opgenomen.
Bij aanmelding ontvangt u een lijst met vragen over de ontwikkeling van uw kind tot nu toe, zodat we al een aantal, voor ons belangrijke zaken, weten over uw kind.
Voor contact met De Don Boscoschool:
Directeur: Rita van ‘t Westende
tel: 0113-653008
e-mail: rwestende@prisma-scholen.nl
Bijzondere situaties:
Het kan voorkomen dat een kind wordt aangemeld waarbij het de vraag is of hij/zij wel binnen onze school kan worden opgevangen. De directie zal dan een advies formuleren en dit voorleggen aan het algemeen Bestuur Prisma scholengroep. Het Algemeen Bestuur beslist. De beslissing kan dus zijn dat een kind niet wordt aangenomen op onze school. Het gaat hier om de keuze tussen regulier basisonderwijs of een andere vorm van onderwijs.