Gezonde school

De Don Boscoschool doet in het kader van een goede toekomst voor de kinderen mee met het project van de overheid: Gezonde school. In 2020 hebben we het vignet : Gezonde school Sport en Bewegen behaald.

Waarom zijn wij een Gezonde school?
Wij vinden het belangrijk dat kinderen een gezonde leefstijl ontwikkelen. Leerlingen met een gezonde leefstijl presteren beter en zitten lekkerder in hun vel. Voldoende beweging en sport
zijn essentieel bij een gezonde leefstijl. Aandacht voor sport en bewegen in het onderwijs is daarom belangrijk. Het zorgt voor een betere gezondheid, vitaliteit, fitheid en meer zelfvertrouwen bij leerlingen. Ook is het goed voor de sociale en cognitieve ontwikkeling: leerlingen leren samenwerken, doelen stellen en met winst en verlies omgaan.

Op onze school zijn wij begaan met de toekomst van de leerlingen en willen daarom graag meewerken aan het beleid van de Nederlandse overheid om leerlingen op school een kans te
bieden, voldoende te sporten en te bewegen omwille van een goede en gezonde ontwikkeling van de leerlingen. Met sport en bewegen stimuleren wij zoveel mogelijke een actieve leefstijl
voor de leerlingen. Tijdens de lessen die op school gegeven worden, is er balans tussen bewegen, plezier en het ontwikkelen van het leervermogen.

Wij proberen zoveel mogelijk een beweegvriendelijke sport- en beweegomgeving te creëren daar waar mogelijk is. Hierbij
denken wij ook aan naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten in samenwerking met de buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders. Op dit moment zijn we daar toekomstbestendig
mee bezig (zie alle onderstaande activiteiten, die doen wel en blijven we doen).