Oudervereniging

Oudervereniging

De oudervereniging helpt, in samenwerking met het schoolteam, bij de organisatie van de
verschillende festiviteiten voor de kinderen op school zoals: Kerstmis, Sinterklaasfeest, carnaval, schoolreis, sportdag, schoolfotograaf, Koningsdag enz.
Eén ouder vertegenwoordigt de oudervereniging bij de schoolcommissievergadering. Behalve deze taak als gesprekspartner heeft de oudervereniging nog andere taken, bijv. bij de ouders de betrokkenheid met de school bevorderen.
Ieder jaar is er een verantwoording aan de ouders tijdens de algemene
ouderavond/ledenvergadering door middel van een jaarverslag, een financiële verantwoording en andere schriftelijke berichtgeving.
Voor nadere informatie over de oudervereniging, kunt u zich wenden tot de voorzitter of de andere leden van de oudervereniging.
De verschillende festiviteiten worden betaald uit de jaarlijkse ouderbijdrage die per kind wordt gevraagd. De (vrijwillige) bijdrage van de ouders wordt benut voor de extra activiteiten.
De oudervereniging vult zichzelf aan door mensen te benaderen. Ook kan een oproep gedaan
worden aan alle ouders zich beschikbaar te stellen voor de oudervereniging.

 

Klik hier om het boekje van de oudervereniging te bekijken