Overblijven

Op onze school is er een mogelijk om tussen de middag over te blijven. Dit gebeurt onder begeleiding van overblijfouders of andere overblijfvrijwilligers. De verantwoording voor het overblijven ligt bij de school. Voor het overblijven wordt een geringe vergoeding aan de ouders gevraagd.

ouderbijdrage overblijven:

Voor het overblijven tussen de middag op school wordt een bijdrage gevraagd. Er zijn verschillende tarieven en arrangementen voor het overblijven. Van deze bijdrage worden materialen en speelgoed gekocht voor de kinderen die overblijven. ook krijgen de vaste overblijfouders een vrijwilligersvergoeding.

Van het geld dat dan nog overblijft worden materialen voor de school gekocht die niet kunnen worden bekostigd uit het onderwijsbudget.

contactpersoon overblijfouders:

mevr. R. Kasse

mevr. M. van Vredegem  e-mail: mvredegem@skobscholen.nl